magyarul
in english
Bemutatkozás
Szolgáltatások
Offshore cégek
Ügyfélfogadás
Díjak
Impresszum
Elérhetőségek
ChinaCham

Diplomámat 2002-ben vettem át Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően közszolgálati jogviszonyban Budapesten dolgoztam és szereztem jogi gyakorlatot.

A Miniszterelnöki Hivatal jogtanácsosaként módom volt megtapasztalni, hogy mennyire fontos, hogy az emberek terveik megvalósításához, érdekeik érvényesítéséhez, vagy éppen a mindennapi élet hivatalos ügyeihez helyben, vagy lakóhelyükhöz közel megtalálhatják azt a személyt, aki szakképzettségével, gyakorlatával segíteni tud; legyen az ügyvéd, pályázatírásban jártas szakember, EU szakértő, vagy mérnök, orvos, vállalkozó, és még sorolhatnánk.

Budapest sajátosságait figyelembe véve különösen nagy jelentősége van annak, hogy létrejöjjenek és fejlődjenek az ilyen kapcsolatok és együttműködési formák, segítve a jog szerteágazó világában is az eligazodást, az ügyintézést és a jogérvényesítést. Ez akár az egyének, akár vállalkozások, cégek vagy éppen a helyi önkormányzatok szintjén megoldást nyújt a változatos formában jelentkező mindennapos vagy rendkívüli magán, közigazgatási, hatósági, vagy bírósági ügyek megoldásában.

A Dr. Szalmási Ügyvédi Irodát ezen célkitűzések szolgálatában alapítottam, szem előtt tartva, hogy az ügyvédi tevékenység megítélésem szerint az egyének jogérvényesítésén túl a gazdasági társaságok létrehozásával és megtelepülésének segítésével a munkahelyteremtést és megtartást, ezáltal hazánk fejlődését kell, hogy szolgálja.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett angol nyelvű Európa jogi szakjogászi másoddiplomám és az EU-s gyakorlati ismeretek számos területen, pl. a közbeszerzések, illetve beszerzések területén, vagy cégalapításnál hasznosan egészítik ki a Tisztelt Ügyfelek által elvárt szakértő ügyvédi közreműködést.

Közbeszerzési referensként mind ajánlatkérői, mind pedig ajánlattevői oldalon nagy gyakorlatra tettem szert a Kbt. szerinti közbeszerzési, de különösen a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárások lefolytatásában.

A Dr. Szalmási Ügyvédi Iroda a bizalmukkal hozzá forduló Tisztelt Ügyfelei számára ügyvédi közreműködést, tárgyalást, levelezést, okiratkészítést vállal állandó vagy eseti megbízással, maximális diszkrécióval, magyar és angol nyelven, a modern kor igényeinek megfelelő irodai feltételekkel, gyors, szükség szerint on-line hivatali ügyintézéssel.

 

Dr. Szalmási Gábor

ügyvéd

Európa jogi szakjogász

 


Dr. Szalmási Ügyvédi Iroda
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. III/2.
Levelezési cím:1380 Budapest, Pf.: 1125
Email cím: gabor@drszalmasi.hu
Telefon: +36(1)312-4007
Fax: +36(1)354-1113